El 6 de maig de 1999, ara fa vint-i-cinc anys exactament, en el Equipament Cívic Delta del Llobregat (en el primer pis per ser més exactes) se celebrava el primer campionat de scrabble per a adults que no va organitzar l’empresa Mattel.

Durant aquest mes de maig, sempre que els temps i l’autoritat ho permeti, recordarem aquella data.