Lletres creuades per un barri millor

Mes: mayo 2024

6 de maig de 1999

El 6 de maig de 1999, ara fa vint-i-cinc anys exactament, en el Equipament Cívic Delta del Llobregat (en el primer pis per ser més exactes) se celebrava el primer campionat de scrabble per a adults que no va organitzar l’empresa Mattel.

Durant aquest mes de maig, sempre que els temps i l’autoritat ho permeti, recordarem aquella data.

FISCAJUSC

No, podem estar tranquils. L’Ajusc és l’ajusc i la Fisc és el Ga…vull dir que és la Fisc.

Escric això perquè el proper 18 de maig se celebren dos campionats de scrabble en català: el de Badalona, en el circuit de l’Ajusc encara que va començar prop de la Fisc i el de l’Hospitalet, en el circuit de la Fisc. I em quedo amb ganes però no dic res més.

Era un fet inèdit. Fins ara, les dues associacions (una de la que vaig ser el primer secretari i una altra de la que no) havien programat els seus campionats tenint present no coincidir amb els campionats dels altres.

Tenien diccionari diferent, algunes regles diferents, classificacions -rànquings crec que en diuen- diferents, etc però les dates les miraven. Això havia canviat i els jugadors haurien de decidir si jugaven a Badalona o a l’Hospitalet. Jo mateix hauria de decidir si jugava a Badalona o si aquesta era la setmana de l’any que tenia més feina. Hauria estat una mica morbós.

Però, finalment, en un acte de generositat, la Fisc ha canviat la data del campionat de l’Hospitalet i l’ha posat el mes de setembre. Una bona decisió, sens dubte. Encara que això afecta d’altres campionats com l’organitzat per l’Associació Club Scrabble El Prat (i es queixaven de noms) que l’any passat es va celebrar el mes de setembre.

Desgraciadament, no podré assistir a Badalona. Encara he de decidir si aniré a l’Hospitalet al setembre. Veurem.